Project CODE Z 

CODE Z staat voor Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis. Het project in de regio Haaglanden is er op gericht om de communicatie tussen zorgverleners te verbeteren. Mensen met dementie krijgen met veel verschillende zorgverleners te maken. Uiteraard is het van belang dat deze van elkaar weten wat er speelt. 

Daarom wordt in de regio nu gebruik gemaakt van eGPO om onderling te communiceren. U kunt uw casemanager vragen om ook voor uzelf of voor uw naaste met dementie een eGPO-groep aan te maken. Daarmee kunt u digitaal contact houden met uw zorgverleners.

Over het project CODE Z zijn folders ontwikkeld. U kunt de folder hier inzien of bestellen via dementie@transmuralezorg.nl.

CODE Z is een project van het Netwerk Dementie Haaglanden in samenwerking met Nivel, ZonMW en het Deltaplan Dementie.

 

Partners geheugensteunpunt.nl