De kracht van herinneringen 

Alzheimer Café Rijswijk

Mensen met dementie praten graag over vroeger, omdat juist de herinneringen uit hun jongere jaren het langst bewaard blijven. Het ophalen van positieve herinneringen is heel belangrijk in contact met mensen met dementie. Het doet een beroep op wat men nog wél weet en kan en geeft zelfvertrouwen.

Programma
19.00 uur 
Inloop 
19.30 uur 
Start informatieve deel van de avond met uitleg van een deskundige
20.00 uur 
Pauze
Gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen en het nemen van een consumptie 
20.30 uur
Vragen stellen aan de gastspreker(s) en/of aanwezige deskundigen en verdere discussie
21.00 uur 
Informeel samenzijn, contact leggen met eventueel aanwezige hulpverleners en 'napraten' 

Locatie

Wijkcentrum Stervoorde
Dr. H.J. van Mooklaan 1
2286BA Rijswijk 

Meer informatie

Saskia Rovers: mantelzorg@welzijn-rijswijk.nl

 

Partners geheugensteunpunt.nl