Dementie en het zelfgekozen levenseinde.

Alzheimer Café Wassenaar

We praten vanavond over “Medische Beslissingen rond het Levenseinde”. Voor mensen met de aandoening dementie, die zich niet goed meer kunnen uiten, rijzen nog extra problemen. Hoe kun je haar/zijn wil bepalen? Wat is palliatieve zorg? Hoe zit dat als er sprake is van een persoon met dementie? Wie beslist? De patiënt, de arts, de familie? Wat kan of mag iemand onder bepaalde omstandigheden vragen? 

Programma

Locatie

Cultureel Centrum Warenar
Kerkstraat 75
Wassenaar

Bereikbaarheid

De SMOW biedt aan u gratis met de bus van huis op te halen en weer thuis te brengen. U hoeft alleen maar telefonisch contact op te nemen met de SMOW:  070 - 511 22 26.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met coördinator Michiel den Oudsten, 06 - 4269 5799 of met de Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar, 070 - 511 75 76. 

U hoeft zich niet aan te melden. 

Partners geheugensteunpunt.nl