Depressie en rouw bij dementie

Alzheimer Café Wassenaar

Rouw is liefde die zijn adres is kwijt geraakt. Met de verhuizing van hun naaste naar een verpleeghuis hervinden mantelzorgers niet automatisch hun balans. Integendeel, soms blijken zij daarna juist nog meer onder de ziekte van hun familielid te lijden. Wat helpt om mantelzorgers in staat te stellen hun leven weer op te pakken?

Programma

Locatie

Cultureel Centrum Warenar
Kerkstraat 75
Wassenaar

Bereikbaarheid

De SMOW biedt aan u gratis met de bus van huis op te halen en weer thuis te brengen. U hoeft alleen maar telefonisch contact op te nemen met de SMOW:  070 - 511 22 26.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met coördinator Michiel den Oudsten, 06 - 4269 5799 of met de Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar, 070 - 511 75 76. 

U hoeft zich niet aan te melden. 

Partners geheugensteunpunt.nl