Euthanasie en beslissingen rond het levenseinde

Alzheimer Café Wassenaar

Wanneer en voor wie is euthanasie mogelijk? Als iemand door dementie zich niet meer goed kan uiten, rijzen er problemen op. Hoe kun je zijn/haar wil bepalen? Welke afspraken moeten er vroegtijdig gemaakt worden? Wat betekent een begrip als voedselweigering? Wanneer kan een behandeling worden gestaakt?Wie beslist? Hoeveel vrijheid heeft de arts in het kader van de huidige wetten? 

Programma

Locatie

Cultureel Centrum Warenar
Kerkstraat 75
Wassenaar

Bereikbaarheid

De SMOW biedt aan u gratis met de bus van huis op te halen en weer thuis te brengen. U hoeft alleen maar telefonisch contact op te nemen met de SMOW:  070 - 511 22 26.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met coördinator Michiel den Oudsten, 06 - 4269 5799 of met de Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar, 070 - 511 75 76. 

U hoeft zich niet aan te melden. 

Partners geheugensteunpunt.nl