Grip op thuis

Alzheimer Café Leidschendam-Voorburg

De verzorging van iemand met dementie wordt vaak zwaarder naarmate de ziekte erger wordt. Zeker als diegene na verloop van tijd meer zorg en aandacht nodig heeft. 

Wat moet er geregeld worden? Hoe kom je tot een besluit en hoe bespreek je dat met betrokkenen? Hoe ga je 'samen verder'? De persoon zelf ziet de noodzaak van ondersteuning vaak niet in. De wereld achter dementie voor de mantelzorg en hiermee om te gaan. 

Programma
19.00 uur
Inloop 
19.30 uur 
Start programma
20.00 uur 
Pauze
Gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen en het nemen van een consumptie
20.30 uur 
Vragen stellen aan de gastspreker(s) en/of aanwezige deskundigen en verdere discussie 
21.00 uur 
Informeel samenzijn, contact leggen met eventueel aanwezige hulpverleners en 'napraten' 

Locatie

Woonzorgcentrum De Mantel
Klaverweide 54
2272 BV Voorburg

Partners geheugensteunpunt.nl