Muziek en dementie

Alzheimer Café Wassenaar

Muziek blijkt een positieve uitwerking te hebben op mensen met dementie. Zelfs wanneer de dementie in een vergevorderd stadium is. Muziek kan de stemming beïnvloeden, maar ook een manier zijn om contact te maken. Vaak komen er naar aanleiding van muziek allerlei herinneringen, emoties en verhalen los. Soms ook levert het gewoon alleen maar beleving, plezier en interactie op.

Marga Bult, ambassadeur van Alzheimer Nederland zal het thema toelichten.

Programma

Locatie

Cultureel Centrum Warenar
Kerkstraat 75
Wassenaar

Bereikbaarheid

De SMOW biedt aan u gratis met de bus van huis op te halen en weer thuis te brengen. U hoeft alleen maar telefonisch contact op te nemen met de SMOW:  070 - 511 22 26.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met coördinator Michiel den Oudsten, 06 - 4269 5799 of met de Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar, 070 - 511 75 76. 

U hoeft zich niet aan te melden. 

Partners geheugensteunpunt.nl