Veilig in het verkeer

Alzheimer Café Leidschendam-Voorburg

Als er sprake is van dementie is het moeilijker om aan het verkeer deel te nemen. Wat is dan nog verantwoord? Wanneer is het punt bereikt dat iemand niet meer zelfstandig kan autorijden? Of met de fiets of scootmobiel op pad kan gaan? Wat als degene met dementie de situatie soms heel anders ziet dan zijn/haar omgeving? 

Programma
19.00 uur
Inloop 
19.30 uur 
Start programma
20.00 uur 
Pauze
Gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen en het nemen van een consumptie
20.30 uur 
Vragen stellen aan de gastspreker(s) en/of aanwezige deskundigen en verdere discussie 
21.00 uur 
Informeel samenzijn, contact leggen met eventueel aanwezige hulpverleners en 'napraten' 

Locatie

Woonzorgcentrum De Mantel
Klaverweide 54
2272 BV Voorburg

Partners geheugensteunpunt.nl