Wat doe je nu?

Alzheimer Café Leidschendam-Voorburg

Gedragsverandering bij dementie. Bij dementie spelen gedragsveranderingen vaak een grote rol. Iemand met dementie kan zich bijvoorbeeld anders gedragen dan voorheen. Voor familie is dat vaak net zo moeilijk als voor de cliënt met dementie zelf. Voorbeelden van gedragsveranderingen als achterdocht, agressie en toegenomen afhankelijkheid worden vanavond onder andere ter sprake gebracht.  

Programma

Locatie

Woonzorgcentrum De Mantel
Klaverweide 54
2272 BV Voorburg

Partners geheugensteunpunt.nl