Wat is de rol van uw huisarts?

Alzheimer Café Leidschendam-Voorburg

Wat gebeurt er wanneer je voor het eerst met geheugenklachten naar de huisarts gaat? Volgt de huisarts bepaalde richtlijnen? Wat is zijn werkwijze op het gebied van doorverwijzen en het voorschrijven van medicatie wanneer er sprake lijkt te zijn van een vorm van dementie? Wat is de rol van de huisarts wanneer de diagnose dementie al is gesteld? Vanavond wordt stilgestaan bij deze vragen en andere vragen die spelen rondom het de rol van de huisarts.

Programma

Locatie

Woonzorgcentrum De Mantel
Klaverweide 54
2272 BV Voorburg

Partners geheugensteunpunt.nl