Casemanager Dementie

cassemanagement-dementieLet op: onderaan op deze pagina leest u hoe u zelf een casemanager dementie kunt aanvragen.

Verschillende vormen van zorg, ondersteuning en begeleiding kunnen u en uw naaste helpen. De behoefte aan hulp, ondersteuning en zorg zal in de loop van de tijd veranderen, afhankelijk van de ontwikkeling van het ziekteproces en uw persoonlijke situatie. U kunt bijvoorbeeld op zoek zijn naar zorg thuis, activiteiten voor mensen met dementie buitenshuis, ondersteuning voor mantelzorgers, vervangende zorg, of zich afvragen welke zorginstelling het best bij u past. Uw casemanager kan u helpen bij het aanvragen en regelen van hulp waar u op een bepaald moment aan toe bent.

Wat doet een casemanager dementie voor u?

Een casemanager is een onafhankelijke en vaste begeleider voor mensen met dementie én hun naasten. Een casemanager informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert en helpt keuzes te maken. Maar ook biedt zij een luisterend oor en emotionele begeleiding zowel aan de persoon met dementie als aan diens naaste. Zo helpt de casemanager om te gaan met de ziekte en met de gevolgen ervan in het dagelijks leven. Ook kan de casemanager familiebijeenkomsten organiseren om eventuele verschillen van inzicht met betrekking tot de ziekte van u of uw partner te bespreken. De frequentie van de bezoekmomenten en/of telefonisch contact wordt samen met u afgesproken. Samen met u en uw naaste  inventariseert de casemanager aan welke vorm van ondersteuning en zorg behoefte is. Dit wordt verwerkt in een zorgplan dat met u wordt besproken. Daarna zal de casemanager met de gewenste (zorg)instellingen de ondersteuning en zorg regelen en op elkaar afstemmen.

Voor wie?

In de regio Haaglanden kan iedereen met een vermoeden van dementie en iedereen bij wie de diagnose ‘dementie' is gesteld een casemanager toegewezen krijgen.

Hoe vraagt u een casemanager aan?

  • U kunt contact opnemen met een zorgorganisatie om casemanagement aan te vragen. Hieronder in de tabel staat weergegeven welke zorgorganisatie in uw stadsdeel casemanagement aanbiedt.
  • U kunt ook contact opnemen met uw zorgverzekeraar om te bemiddelen met de zorgorganisatie.
  • Klik hier voor de folder over Casemanager dementie.
Stadsdeel 
 Zorgorganisaties
Contactgegevens 
Den Haag Centrum
Florence (www.florence.nl)
HVP zorg
(www.hvpzorg.nl)
HWW zorg
(www.hwwzorg.nl)
WZH
(www.wzh.nl)
De Zorgster
(www.dezorgster.nl)
070-4131 000   info@florence.nl                               
070-311 4311   info@hvpzorg.nl                              
070-379 3300   klantenservice@hwwzorg.nl           
070-7561600    klantenservice@wzh.nl               
070-3643376    info@dezorgster.nl                        
Den Haag Escamp
Cardia (www.cardia.nl)

Cato Wonen Welzijn Zorg (www.cato-wwz.nl)
Eykenburg (www.eykenburg.nl)
Florence (www.florence.nl)
HVP zorg (www.hvpzorg.nl)
HWW zorg (www.hwwzorg.nl)
Saffiergroep (www.saffiergroep.nl)
WZH (www.wzh.nl)
De Zorgster (www.dezorgster.nl)
06-1380 2118   jwolthers@cardia.nl
06-1195 2318   gvdzwan@cardia.nl
070-767 1100   casemanager@cato-wwz.nl            

070-750 7000   casemanagers@eykenburg.nl      
070-4131 000   info@florence.nl                              
070-311 4311   info@hvpzorg.nl                               
070-379 3300   klantenservice@hwwzorg.nl          
0800-7233437  klantenservice@saffiergroep.nl 
070-7561600    klantenservice@wzh.nl                   
070-3643376    info@dezorgster.nl                      
Den Haag Haagse Hout
Cardia (www.cardia.nl)
Cato Wonen Welzijn Zorg (www.cato-wwz.nl)
Evita Zorg (www.evitazorg.nl)
Eykenburg (www.eykenburg.nl)
Florence (www.florence.nl)
HVP zorg (www.hvpzorg.nl)
HWW zorg (www.hwwzorg.nl)
Respect (www.respectzorggroep.nl)

De Zorgster (www.dezorgster.nl)

06-5134 0293   cpater@cardia.nl                              
070-767 1300   casemanager@cato-wwz.nl    
        
070-314 1602   info@evitazorg.nl
070-750 7000   casemanagers@eykenburg.nl     
070-4131 000   info@florence.nl                               
070-311 4311   info@hvpzorg.nl                              
070-379 3300   klantenservice@hwwzorg.nl           
070-306 9153   casemanagement@respectzorggroep.nl       
070-3643376    info@dezorgster.nl   
Den Haag Laak
Cardia (www.cardia.nl)
Florence (www.florence.nl)
HVP zorg (www.hvpzorg.nl)
HWW zorg (www.hwwzorg.nl)
De Zorgster (www.dezorgster.nl)
06-1921 0336   cspierings@cardia.nl
070-4131 000   info@florence.nl
070-311 4311   info@hvpzorg.nl
070-379 3300   klantenservice@hwwzorg.nl
070-3643376    info@dezorgster.nl
Den Haag 
Leidschenveen - Ypenburg
Florence (www.florence.nl)
HVP zorg (www.hvpzorg.nl)
HWW zorg (www.hwwzorg.nl)
De Zorgster (www.dezorgster.nl)
070-4131 000   info@florence.nl
070-311 4311   info@hvpzorg.nl
070-379 3300   klantenservice@hwwzorg.nl
070-3643376    info@dezorgster.nl
Den Haag Loosduinen
Cardia (www.cardia.nl)

Eykenburg (www.eykenburg.nl)
Florence (www.florence.nl)
HVP zorg (www.hvpzorg.nl)
HWW zorg (www.hwwzorg.nl)
Saffiergroep (www.saffiergroep.nl)
De Zorgster (www.dezorgster.nl)
06-1380 2118   jwolthers@cardia.nl
06-1195 2318   gvdzwan@cardia.nl
070-750 7000   casemanagers@eykenburg.nl
070-4131 000   info@florence.nl
070-311 4311   info@hvpzorg.nl
070-379 3300   klantenservice@hwwzorg.nl
0800-7233437  klantenservice@saffiergroep.nl
070-3643376    info@dezorgster.nl
Den Haag Scheveningen
Cardia (www.cardia.nl)
Evita Zorg (www.evitazorg.nl)
Eykenburg (www.eykenburg.nl)
Florence (www.florence.nl)
HWW zorg (www.hwwzorg.nl)
Respect (www.respectzorggroep.nl)

De Zorgster (www.dezorgster.nl)
06-1841 4316   gbaltes@cardia.nl
070-314 1602   info@evitazorg.nl
070-750 7000   casemanagers@eykenburg.nl
070-4131 000   info@florence.nl
070-379 3300   klantenservice@hwwzorg.nl
070-306 9153   casemanagement@respectzorggroep.nl
070-3643376    info@dezorgster.nl
Den Haag Segbroek
Cardia (www.cardia.nl)

Eykenburg (www.eykenburg.nl)
Florence (www.florence.nl)
HVP zorg (www.hvpzorg.nl)
HWW zorg (www.hwwzorg.nl)
Saffiergroep (www.saffiergroep.nl)
De Zorgster (www.dezorgster.nl)
06-1380 2118   jwolthers@cardia.nl
06-1195 2318   gvdzwan@cardia.nl
070-750 7000   casemanagers@eykenburg.nl
070-4131 000   info@florence.nl
070-311 4311   info@hvpzorg.nl
070-379 3300   klantenservice@hwwzorg.nl
0800-7233437  klantenservice@saffiergroep.nl
070-3643376    info@dezorgster.nl
Leidschendam Voorburg
Florence (www.florence.nl)
WZH (www.wzh.nl)
De Zorgster (www.dezorgster.nl)
070-4131 000   info@florence.nl 
070-7561600    klantenservice@wzh.nl
070-3643376    info@dezorgster.nl
Rijswijk
Cardia (www.cardia.nl)

Florence (www.florence.nl)
WZH (www.wzh.nl)
De Zorgster (www.dezorgster.nl)
06-5134 0293   cpater@cardia.nl
06-1921 0336   cspierings@cardia.nl 
070-4131 000   info@florence.nl
070-7561600    klantenservice@wzh.nl
070-3643376    info@dezorgster.nl
Wassenaar
070-4131 000   info@florence.nl
070-364 3376  zorgbemiddelingSWZ@swz-zorg.nl
070-5124 500   info@vanommerenpark.nl
Zoetermeer
Vierstroom (www.vierstroom.nl)
De Zorgster (www.dezorgster.nl)
079-371 9471 
070-3643376    info@dezorgster.nl
Mariahoeve
Cardia (www.cardia.nl) 
06-1841 4315   adekker1@cardia.nl 

 

Partners geheugensteunpunt.nl