Hulp voor mantelzorgers

Als mantelzorger kunt u wel een steuntje in de rug gebruiken. Gelukkig zijn er diverse mogelijkheden in de regio Den Haag en omstreken om deze broodnodige steun te vinden.

Ondersteuningsgroepen en lotgenotencontact

Voor mantelzorgers en familie van mensen die lijden aan dementie zijn er in regio Haaglanden ondersteunings- en lotgenotengroepen die door verschillende instellingen worden aangeboden.

Het doel is het bieden van informatie, adviezen en steun. U vindt er steun en begrip door het uitwisselen van ervaringen met mensen die in eenzelfde situatie zitten. Er is veel aandacht voor het omgaan met dementie en een demente partner en de emotionele gevolgen van dementie.

Veelal gaat het om een serie van zes tot acht bijeenkomsten van 2 uur, overdag of ‘s avonds. De groepen worden door twee gespreksleiders begeleid. Soms zijn er voorwaarden aan deelname, dit kunt u nagaan bij de betreffende instelling. Dit geldt ook voor eventuele kosten.

Wie bieden er in de regio ondersteuningsgroepen of lotgenotencontact aan?

Tijdelijke hulp - respijtzorg

Heeft u af en toe de behoefte om er even tussen uit te gaan? Even lekker op vakantie? U kunt er dan voor kiezen de zorgtaken tijdelijk uit te besteden aan een beroepskracht of vrijwilliger. Zo krijgt u als naaste een adempauze, oftewel even respijt van de zorg. Respijtzorg is een verzamelnaam voor voorzieningen die mantelzorgers in de gelegenheid stellen hun zorgtaken tijdelijk over te dragen aan een beroepskracht of een vrijwilliger.
 
Respijtzorg kan zowel in eigen huis plaatsvinden (door vrijwilligers of medewerkers van thuiszorgorganisaties) als buitenshuis (meestal onder professionele begeleiding). Respijtzorg kan verschillende perioden omvatten:

 • enkele aaneengesloten weken (voor vakantie)
 • een aantal nachten achter elkaar 
 • een aantal weekenden per kalenderjaar
 • één of enkele dagdelen per week                             

Elke ondersteuning, hoe klein ook, kan een belangrijke bijdrage leveren aan het welzijn van u als mantelzorger. 

Mogelijkheden

 • Onder ' hulporganisaties' vindt u mogelijkheden voor begeleiding van de persoon met dementie waardoor de mantelzorger even tijd voor zichzelf heeft.
 • Respijtwijzer: in drie stappen krijgt u een passend aanbod aan respijtzorg gepresenteerd en kunt u direct een aanvraag in gang zetten. 
 • Mezzo: kijk welke organisaties in uw regio ondersteuning bieden aan mantelzorgers.
 • ZoSamen: mantelzorgers en mensen met een chronische ziekte zoals dementie of een beperking, kunnen via ZoSamen een beroep doen op een zorgvrijwilliger. Een zorgvrijwilliger komt bij mensen thuis, voor maximaal één dagdeel in de week. Deze ondersteuning door vrijwilligers is voor u kosteloos.                                                                                                                                                                                                         

Op vakantie met of zonder uw partner

Veel verzorgers van mensen met dementie ontzeggen zich het recht op vakantie, terwijl dit juist zo belangrijk is om tot rust te komen en weer op te laden. U kunt er voor kiezen samen met uw naaste op vakantie te gaan, waarbij anderen de zorg voor uw partner overnemen. Of als u zonder partner wilt kan er iemand de zorg van uw partner overnemen.

 • Project TOCH UIT van Alzheimer Nederland in samenwerking met www.hetvakantiebureau.nl; vakantie samen met partner met begeleiding door een team van ervaren vrijwilligers, zodat u beide een zorgeloze tijd hebt (www.hetvakantiebureau.nl en  info@hetvakantiebureau.nl).
 • Stichting Handen in Huis kan voor vervangende verzorging voor uw partner thuis zorgen, zodat u uw eigen vakantie kunt inrichten www.handeninhuis.nl.
 • Een verpleeghuis of zorghotel in de regio Haaglanden kan een tijdelijke of vakantieopname voor uw partner verzorgen.                                                        

Direct hulp nodig?

Zoekt u per direct vervangende zorg? Omdat u er even helemaal doorheen zit? Of omdat u bijvoorbeeld ziek bent en de zorg per direct moet overdragen? Dan kunt u het volgende doen:

 • vraag in uw omgeving om hulp
 • neem contact op met uw huisarts of sociaal wijkteam
 • neem contact op met mantelzorgondersteuning bij u in de buurt

Verschillende zorginstellingen en verpleeghuizen hebben mogelijkheid tot het bieden van crisisopvang. Uw casemanager dementie of uw huisarts kan u hierbij ondersteunen. Of mensen uit uw omgeving. Mensen zijn vaak graag bereid om te helpen.

 

Partners geheugensteunpunt.nl